तरुणांनी पुढे येऊन लोकशाहीचे मार्गदर्षक तत्वे जनसामन्यापर्यंत पोहचायला हवी